Det er sannsynligvis ikke nødvendig å forklare hva et barnehjem er, og ordet blir ofte forbundet med noe ubehagelig og triste barneskjebner. Men den fantastiske Khun Pingta, som er daglig leder og foregangskvinne bak Baan Jing Jai barnehjem i Pattaya, har hun sammen med staben bidratt til å gi mange barn en lykkelig start på livet som de ikke ville ha fått ellers. Det er ingen statsstøtte eller andre fordeler for slike barnehjem her i Thailand, så er de helt avhengige av frivillige donasjoner for å holde hjulene i gang. Barnehjemmet har knyttet kontakt med mange gode mennesker som har hjulpet ungene gjennom årene, men de trenger hele tiden fortløpende midler til å kunne drive videre det fantastiske arbeidet og samtidig utvikle dette fantastiske prosjektet videre.

 

 

Det er per i 2012 nærmere 80 barn her, fra 2 til 18 år og alle barn i skolepliktig alder går på forskjellige skoler rundt i Pattaya. Noen er sponset på private tospråklige skoler, men de fleste går til offentlige skoler. De eldre barna har stor glede i å bry om seg og hjelpe de mindre barna, som skaper en stor lykkelig familie under kjærlig ledelse av Khun Pingta. Barnehjemmet består i dag av 2 hus som de leier, som ligger på hver side av en liten gate, hvor guttene sover i det ene huset (som også inneholder et studie rom), mens jentene og de minste barna sover i den andre, som også har en liten stue og kjøkken. Barnehjemmet blir drevet på kristent grunnlag, hvor ungene besøker flere lokale kirker på søndager og andre høytidsdager, hvor de har et kor og band hvor de jevnlig øver og synger på forskjellige arrangementer rundt i Pattaya.