แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

โครงการใหม่

บ้านจริงใจได้เติบโตขึ้นมากจากการเริ่มต้นในปี 1997 จนมาจุดที่ต้องเช่าบ้าน 3 หลังเพื่อเป็นที่พักพิงของเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งรวมกว่า 80 คนในช่วงวัย 1-19 ขวบ ในปลายปี 2010 คณะผู้บริหารเห็นความจำเป็นที่จะจัดหาสถานที่ของตัวเองเพื่จะรองรับเด็กได้ประมาณ 100 คน

บ้านจริงใจเริ่มโครงการนี้ด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิภายใต้ชื่อ “มูลนิธิบ้านจริงใจ” เสร็จเรียบร้อยในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 โดยตั้งให้มีกรรมการเพื่อดูแลและบริหารงาน 6 ท่าน

มูลนิธิฯได้สำรวจและคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและนำไปสู่การจัดซื้อที่ขนาด 4.2 ไร่ในตำบลหนองปลาไหล ห่างจากทางแยกทางหลวง 36 ตัดทางหลวงพิเศษ 7 ตรงโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์ประมาณ 1 ก.ม. โดยใช้เงินสะสมเดิมและเงินกู้เพิ่มเติม

บ้านเด็กแห่งใหม่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่ให้การสนับสนุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยในเบื้องต้นได้วางพังให้อาคารนี้สามารถรองรับเด็กชาย 40 คน เด็กหญิง 40 คนและเด็กอ่อนอีกประมาณ 20 คน อาคารยังประกอบด้วยห้องปฐมพยาบาล ห้องสมุด ห้องศิลปะ ห้องดนตรีและสันทนาการ ส่วนสำนักงาน ห้องครัวและส่วนประกอบที่จำเป็นอื่นๆรวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ1,350 ตร.ม ไม่นับรวมพื้นที่ภายนอกที่จัดไว้เป็นสวนหย่อมและสนามเด็กเล่น

เพื่อการนี้ทางมูลนิธิฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อผลักดันโครงการนี้ทั้งในเรื่องการระดมทุนและการดำเนินงานก่อสร้าง และเพื่อความชัดเจนคณะกรรมการฯจึงได้กำหนดให้แยกกองทุนเพื่อการนี้ออกต่างหากจากกองทุนเพื่อการดำเนินงานทั่วไปของบ้านจริงใจ

การระดมทุนและขอรับการบริจาคได้เริ่มขึ้นแล้วในทันที ด้วยความมุ่งหวังว่างานก่อสร้างจะได้เริ่มภายในปลายปี 2012 นี้

คณะกรรมการฯขอใช้โอกาสนี้เรียนเชิญชวนทุกท่านที่มีจิศรัทธาทั้งในส่วนบุคคลหรืองค์กรให้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการก่อสร้าง โดยอาจบริจาคให้โครงการเป็นการส่วนรวมหรืออาจพิจารณาเลือกเป็นผู้สนับสนุนส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารเป็นการเจาะจง ซึ่งในกรณีนี้จะได้จัดทำป้ายแสดงชื่อผู้สนับสนุนส่วนนั้นๆไว้ให้ด้วย ส่วนต่างๆของอาคารและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนได้แสดงไว้ในตารางสรุปดังนี้

 

No.
Description
Cost
(THB)
Sponsored Amount 
(THB)
Remarks / Sponsors
1
Children Rooms
5,500,000
 
 
1.1
Girl's Rooms Wing (10 x 250,000)
2,500,000
2,498,500
Wallenius Wlihelmsen Logistic
1.2
Boy's Rooms Wing (10 x 250,000)
2,500,000
1,039,088
"Tananger Group" Norway
Randaberg, Norway
VisteSørVest, Norway
Thai Your Shoes Foundaton
1.3
Mentor's Room
500,000
500,000
Benny O'Connor
 
 
 
 
 
2
Nursery Room
600,000
 
 
 
 
 
 
 
3
Visitor Room (2 beds)
540,000
 
 
 
 
 
 
 
4
Common Facilities
6,260,000
 
 
4.1
TV Room
450,000
641,180
Friends of Sputnik
4.2
Laundry (Boys, Girls, Nursery)
210,000
 
 
4.3
Administrative Quarters
960,000
 
 
4.4
Music Room
500,000
500,000
Friends of Sputnik
4.5
Art Room
260,000
261,988
Anne Eun Mee Torisen
4.6
Library
860,000
860,000
Liv Kirkby
4.7
Canteen
1,350,000
1,329,924.65
Mr.Coin Golf and Charity Dinner
4.8
Kitchen & Maintenance Rooms
400,000
 
 
4.9
First Aid
360,000
360,000
Golf Friends of The Haven
4.10
Multi-purpose Room
900,000
 
 
4.11
Courtyard
100,000
100,000
Kingfisher Guest House
4.12
Playground (open grass lawn)
150,000
150,000
Friends of Sputnik
 
 
 
 
 
5
Infrastructure & Landscape
5,600,000
 
 
5.1
Car Park
150,000
 
 
5.2
Perimeter Fence
600,000
 
 
5.3
Access Road
400,000
 
 
5.4
Water System
300,000
300,000
Hans Pederson
5.5
Drainage System
150,000
 
 
5.6
Power Supply System
500,000
 
 
 
 
 
 
 
6
Land
3,500,000
3,500,000
Sponsored
         
7
Additional costs related to inflation 2013/14 (Building cost. 20.131.124)
1,906,124
6,889,558
Other Donations, (Incl. Interest)
         
8
VAT 7%
1,409.178
   
         
Totals:
25,315,302

22,659,078

Last update 28.02.2015