แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

บัญชี

Please Click on the Link to view or download the latest accounts
(Updated Monthly, last updated 28 Febuary 2015)

Baan Jing Jai Bank Accounts (Excel)

Baan Jing Jai Sponsors Names (Excel)

Baan Jing Jai Timeline (Excel)