ในวันที่ 15 ตุลาคม ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลหนองปลาไหลได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรมเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้กับน้องๆ บ้านจริงใจ