ในปีนี้มีน้องๆ หลายคนได้จบการศึกษาในหลายๆ ระดับชั้น โดยเฉพาะน้องๆ ที่เรียนชั้นอนุบาลเตรียมขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 น้องๆ ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งก็ได้สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือน้องๆ ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็สอบเข้าและเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเรียนในระดับอาชีวะศึกษา(สายอาชีพ)

  เป็นก้าวที่สำคัญของน้องๆ ที่นี่ทุกๆ คนในการที่จะได้มีโอกาสศึกษาและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  เพื่ออนาคตที่มั่นคงสำหรับเขาต่อไปในอนาคต  ขอให้เราได้มีโอกาสสนับสนุนเด็กๆ เหล่านี้ต่อไป