ในวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา  ทางบริษัทโตโยต้า จีเอ็นดี ชลบุรี จำกัด ได้จัดโครงการกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ "ชวนน้องพลิกพื้นดิน ทำกินแบบเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีรายการโทรทัศน์ ท้าพิสูจน์ วันเดอร์แลนด์ ทางช่อง 3 HD ได้มาถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมในครั้งนี้