ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์

แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

สถานีดับเพลิงบ้านสวน

4 มิถุนายน 2560 คุณโชคชัย ศรีละคร หัวหน้า สถานีดับเพลิงบ้านสวนและทีมงาน จาก ระยอง แปดริ้ว จำนวน 50 ท่าน

 

ได้มาอบรมวิธีการรับมือ และช่วยเหลือตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ ฝึกน้องๆ  ให้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงพื้นฐาน ให้รู้จักวิธีบอกเพื่อนๆ ให้รู้จักจุดรวมพล

ได้พากันนำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้น้องบ้านจริงใจ มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำเงินมาช่วยงานบ้านจริงใจอีกจำนวน 12,660.-บาท