แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

มูลนิธิเมเจอร์แคร์ Major Care Foundation

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 ที่ผ่านมา มูลนิธิเมเจอร์แคร์ Major Care Foundation ที่ได้จัดโครงการ "เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม" ให้น้องๆ บ้านจริงใจและอีกหลายบ้าน หลายองค์กร ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง "พระมหาชนก" ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ พัทยา