แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

เทศกาลคริสตมาสปี 2019

ในตลอดช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มูลนิธิบ้านจริงใจได้มีโอกาสไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสตมาสในหลายๆ ที่ และร่วมร้องเพลงอวยพรในคืนครืสตมาสอีฟ 24 ธันวาคม 2019