ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์

แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

ธนาคารไทยพานิชย์

14 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพานิชย์ จากกรุงเทพ จัดกิจกรรมการกุศลที่โรงแรมเดอะซายรีสอร์ต พัทยา

พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสดและบัตรกำนัลสินค้ารวมมูลค่าทั้งสิ้น 178,000.-บาทเพื่อช่วยเหลือน้องๆบ้านจริงใจ