ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์

แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

จักรยานจริงใจ ครั้งที่ 6

วันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิบ้านจริงใจได้จัดกิจกรรมการกุศล "จักรยานจริงใจ" ครั้งที่ 6 Jing Jai Bike 6 เพื่อระดมทุนสนับสนุนพันธกิจของทางมูลนิธิ โดยมีท่านนายอำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

การปั่นในครั้งนี้แบ่งเป็นสองรุ่นคือรุ่น 41 กิโลเมตร (ปั่นจริงจัง) และรุ่น 15 กิโลเมตร (ปั่นลั้ลลา) ซึ่งเป็นการปั่นร่วมกับเด็กๆ และแวะเยี่ยมชม"อุทยานฤาษี" สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลหนองปลาไหล