แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

ค่ายอบรมดนตรี 2020

ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคมที่ผ่านมา มูลนิธิบ้านจริงใจร่วมกับคริสตจักรนาเกลือ ได้จัดค่ายอบรมดนตรี โดยมีทีมวิทยากรจากเชียงใหม่ นำโดย อ.วรวัจน์ เลี้ยงประไพพันธ์ ได้มาให้ความรู้กับน้องๆ บ้านจริงใจและผู้ที่สนใจ