แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

จักรยานจริงใจ 7

จักรยานจริงใจ 7 

"จักรยานจริงใจ"Jing Jai Bike เป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิบ้านจริงใจมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 เพื่อที่จะหาทุนในการก่อสร้างโดม (ห้องประชุม) เอนกประสงค์

ครั้งนี้เป็นรูปแบบของการปั่นจาริกชนทางไกล จากพัทยาถึงเชียงใหม่ กว่า 900 กิโลเมตร 15 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึงวันที่ 21 เมษายน 2562