แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

เกี่ยวกับเรา


ในปี 1992 คุณเพียงตาร่วมกับศาสนาจารย์คริสเตียนสังกัดองค์กร CCT (Church of Christ, Thailand) จากกรุงเทพฯได้เริ่มพันธกิจโดยการเช่าบ้านหลังเล็กๆเพื่อใช้เป็นที่พักพิงของเด็กเร่ร่อนในเมืองพัทยา เด็กเหล่านี้ดำเนินชีวิตด้วยการตระเวนขอทานหรือไม่ก็เสนอขายตัวเองต่อนักท่องเที่ยว เด็กที่น่าสงสารเหล่านี้บางส่วนไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองในขณะที่อีกบางส่วนไม่ต้องการทนอยู่ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและตัดสินใจหนีจากบ้านออกมาเผชิญชะตากรรมบนท้องถนนและที่สาธารณะ

คุณเพียงตารับปัญหาเหล่านี้เป็นภาระใจโดยพยายามชักจูงเด็กเหล่านี้ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนและห่างไกลสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนั้น

สองปีต่อมาเราได้ย้ายมาเช่าบ้านหลังใหญ่ขึ้นบริเวณจอมเทียนเพื่อสานต่อพันธกิจที่ทำมา ในปี 1999 เด็กในความดูแลของครูเพียงตาเพิ่มเป็น 15 คนทำให้คณุเพียงตาซึ่งตอนนั้นรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเห็นความจำเป็นที่ต้องขยับขยายหาสถานที่ที่ใหญ่กว่าอีกครั้ง ในที่สุดเราได้ย้ายมาอยู่ที่ที่เราอยู่ในปัจจุบัน ถึงเดือนกันยายนปี 2009 บ้านพักพิงแห่งนี้มีเด็กในความดูแล 66 คนโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ 4 คนและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอีก 4-6 คน

 

ณ เดือนมกราคม 2009 บ้านจริงใจมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 40,000 บาทต่อเดือนเพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ-ไฟ ค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า หนังสือ ยาและค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหารและปัจจัยจำเป็นอื่นๆ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้คงที่แต่เพิ่มตามจำนวนเด็กที่ต้องดูและเพิ่มขึ้น ความท้าทายของการดำเนินการคือทำอย่างไรจึงจะสามารถคุมค่าใช้จ่ายนี้ให้ไม่เกินรายรับซึ่งอิงกับเงินบริจาคล้วนๆ กับความหวังที่ฝากไว้กับผู้มีจิตศรัทธาชาวนอร์เวย์ซึ่งกำลังช่วยกันระดมหาเงินมาสนับสนุน

และเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้สนับสนุนทั้งหลายในความโปร่งใสของการบริหารรายรับรายจ่าย ผู้บริหารบ้านจริงใจจึงได้ดำเนินการจดทะเบียนในรูปมูลนิธิโดยใช้ชื่อว่า

“มูลนิธิบ้านจริงใจ” โดยมีคณะกรรมการ 7 คนประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรคริสเตียน และตัวแทนผู้บริจาคชาวนอร์เวย์ที่ทำงานที่โบสถ์นอร์เวย์ในพัทยา

นอกจากการดำเนินการประจำแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีภาระกิจพิเศษเร่งด่วนในการระดมทุนเพื่อซื้อที่ดิน เพื่อสามารถมีอาคารของมูลนิธิฯ เองที่สามารถรองรับเด็กได้มากขึ้นได้ในอนาคต

ทางมูลนิธิกำลังดำเนินโครงการใหม่ที่จะขยายการสนับสนุนการศึกษาเด็กเพิ่มเติมจากการศึกษาภาคบังคับ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่เด็กเหล่านี้ และลดความเสี่ยงที่เด็กจะวนกลับไปทำอาชีพที่ไม่เหมาะสมที่มีอยู่มากมายในพัทยา แน่นอนว่าการขยายการสนับสนุนทางการศึกษานี้ต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นมากว่าเดิมแต่มูลนิธิก็เล็งเห็นว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า

 

ณ เดือนมกราคม 2016 มูลนิธิบ้านจริงใจได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ ตั้งอยู่ที่ 121/1 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เป็นที่เรียบร้อย โดยการบริจาคของคนไทย และชาวต่างชาติ บนเนื้อที่ 4 ไร่ 33 ตารางวา บ้านที่เด็กๆ ทุกคนรอคอย มีอาคารที่พอเพียงในการรองรับเด็กๆ ทุกคน มีห้องพักแยกบ้านหญิง และบ้านชาย มีห้องนมัสการ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องกิจกรรม ห้องพยาบาล ห้องครัว ห้องทานอาหาร มีบริเวณสนามให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง เล่นฟุตบอล มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ 

ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน สำหรับเงินบริจาค เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สื่อการเรียน ยาสามัญฯ ที่จำเป็นต่อชีวิตของเด็กๆ การเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นวันคล้ายวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน โครงการทาสีกำแพงรั้ว โครงการฟันสวยเพื่อสุขภาพที่ดี โครงการโรงเพาะเห็ด และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อชีวิตที่ดีของเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านจริงใจ