ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์

แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

พี่น้องกัน กินด้วยกัน

เด็กๆ ในมูลนิธิบ้านจริงใจ เราอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้อง คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน

 ขนม กินคนเดียว ได้ห่อเดียว กินชนิดเดียว ไม่อร่อย เราต้องแบ่งกันกินแบบนี้จร้า