ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์

แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

งานศิลปะ

เช้าวันนึ้เด็กรุ่นจิ๋วบ้านจริงใจ ปั้นดินน้ำมันฝึกการใช้มือ มีพี่ๆ รุ่นกลางเป็นพี่เลี้ยง มีผลงานดีมาก