ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์

แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

ขอขอบคุณ Norwegian Businessman

ขอขอบคุณคุณคาล จาก กลุ่มนักธุรกิจชาวนอร์เวย์ที่ให้การสนับสนุนเด็กๆ มาอย่างยาวนาน จากวันนั้นถึงวันนีิที่ให้การสนับสนุนก็ประมาณ 10 ปีได้