ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์

แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

กิจกรรม คจ.ความสว่างใหม่

14 สิงหาคม 2560 เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ คจ.ความสว่างใหม่ บางละมุง ชลบุรี 

เรียนรู้การทรงสร้างของพระเจ้า ผ่านตัวเลข 1-6 และวาดภาพการทรงสร้างลงบนพัดของแต่ละคน

ชมละคร ความเชื่อกับพระเจ้า ผ่านภาพต่อรูปทรงเลขขาคณิต

ร่วมนมัสการพระเจ้า และได้รับการอธิษฐานเผื่อจากทีมผู้รับใช้เกาหลี

ภาคบ่ายตรวจสุขภาพฟรี กับทีมแพทย์จากเกาหลี มีทั้งตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน สอนการแปรงฟันให้ถูกวิธี ตัดผม ทาเล็บ และ รักษาอาการปวดเมื่อย ฝั่งเข็ม ตรวจภายใน ตัดแว่น สำหรับผู้ใหญ่