แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

หน้าแรก

ท่ามกลางอุปสรรคมากมายและความขาดแคลนในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคาระห์แก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนของเรา คุณเพียงตาซึ่งเป็นผู้จัดการบ้านจริงใจได้ทุ่มเทเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กจำนวนมากในพัทยา ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐมิได้มีกลไกที่จะสนับสนุนการดำเนินการในลักษณะนี้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ การดำเนินงานของบ้านจริงใจในหลายปีที่ผ่านมาจึงอยู่ได้ด้วยการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเท่านั้น แน่นอนว่าบ้านจริงใจยังขาดและเปิดรับความช่วยเหลืออีกมากเพื่อจะขับเคลื่อนและขยายพันธกิจที่เป็นประโยชน์นี้ต่อไป

 

 

เด็กในความดูและทั้งหมดในปัจจุบันมี 70 คนในวัยตั้งแต่ 9 เดือนถึง 18 ปี เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาลในชุมชนเป็นหลัก และมีบางรายที่ได้รับการสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษให้เรียนในโรงเรียนเอกชนที่สอนสองภาษา วัฒนธรรมของบ้านจริงใจที่สอนให้เด็กที่โตกว่าทำหน้าที่ดูแลเด็กเล็กจึงเปรียบเสมือนการจำลองบรรยากาศของครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นภายใต้การปกครองของแม่ “ครูเพียงตา”

บ้านจริงใจได้เช่าบ้านสองหลังเพื่อให้เป็นที่พักเด็กชายและห้องเรียนหนึ่งหลังและเป็นที่พักเด็กหญิง ห้องพักผ่อนและครัวอีกหนึ่งหลัง เด็กในความดูแลได้มีโอกาสร่วมนมัสการพระเจ้าในโบสถ์ในชุมชนและยังมีโอกาสได้ฝึกซ้อมและถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าพิในช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วย

 

ณ เดือนมกราคม 2016 มูลนิธิบ้านจริงใจได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ ตั้งอยู่ที่ 121/1 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เป็นที่เรียบร้อย โดยการบริจาคของคนไทย และชาวต่างชาติ บนเนื้อที่ 4 ไร่ 33 ตารางวา บ้านที่เด็กๆ ทุกคนรอคอย มีอาคารที่พอเพียงในการรองรับเด็กๆ ทุกคน มีห้องพักแยกบ้านหญิง และบ้านชาย มีห้องนมัสการ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องกิจกรรม ห้องพยาบาล ห้องครัว ห้องทานอาหาร มีบริเวณสนามให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง เล่นฟุตบอล มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ 

ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน สำหรับเงินบริจาค เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สื่อการเรียน ยาสามัญฯ ที่จำเป็นต่อชีวิตของเด็กๆ การเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นวันคล้ายวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน โครงการทาสีกำแพงรั้ว โครงการฟันสวยเพื่อสุขภาพที่ดี โครงการโรงเพาะเห็ด และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อชีวิตที่ดีของเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านจริงใจ