แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

กิจกรรม CSR จาก ANJI-NYK Logistics ( Thailand ) Co; Ltd.

ขอบคุณกิจกรรมดีๆ และการแบ่งปันจากบริษัท ANJI-NYK Logistics ( Thailand ) Co; Ltd. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2020