แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

กิจกรรม CSR จาก CSR. from Chaweewan International food Co; Sriracha

วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทฉวีวรรณอินเตอร์เนชั่นแนล์ฟู้ดจำกัด ศรีราชา ได้นำอาหารและสนับสนุนพันธกิจของทางมูลนิธิบ้านจริงใจ