ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์

แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

บริษัท Amazing Latex

วันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา มร. ควัง ฮี ยอน และภริยา ผู้บริหารบริษัท Amazing Latex พร้อมพนักงาน ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับน้องๆ บ้านจริงใจ ซึ่งได้นำสิ่งของมาให้เป็นประจำทุกปี