แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

ที มอเตอร์สปอร์ต

24 กันยายน 2560 ที มอเตอร์สปอร์ต จำกัด เชิญชวนพี่น้อง Gentlemen/ Legend ร่วมกิจกรรมแบ่งปันรัก สู่น้องๆ บ้านจริงใจ

คอนเซปของงาน ทุกคนต้องใส่สูทขี่รถ จากพัทยา ไปมูลนิธิบ้านจริงใจ