ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์

แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

Hokusai-Gakuen University

28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจาก มหาวิทยาลัยฮอกกูไซ

กาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาศึกษาดูงานด้านสังคม งานด้านการช่วยเหลือสังคม งานเด็ก งานสตรี ณ เทศบาลหนองปรือ

นักศึกษาศึกษาดูงานด้านสังคม และงานชุมชน ณ เทศบาลหนองปลาไหล

เยี่ยมชมงานดูแลเด็ก ของศูนย์ธารชีวิต พัทยาเหนือ

ปลูกดอกดาวเรืองหน้ามูลนิธิ และพาเด็กทำกิจกรรม